Faktaböcker

Antingen du är nybörjare eller du har lång erfarenhet av att berätta finns det böcker just för dig.


Småbarns sagostund

av Ann Granberg

"Sagostunden är en pedagogisk metod och den fungerar som kulturell förmedlare av språk, begrepp och värderingar. Boken vänder sig till alla som vill vidareutveckla arbetet i småbarnsgrupper."

Småbarns sagostund


I Små barns sagostund hittar du vad du behöver för att komma igång med ditt sagoberättande. Den är indelad i en teoridel och en praktikdel. I teoridelen får du bland annat en bakgrund till sagoberättandet och en beskrivning av syftet med att berätta sagor för barn. Du får också tips och råd om hur du på lämpligt sätt genomför sagostunden. I praktikdelen finns det dels en del sagor nedtecknade och dels information om var du kan hitta olika konstsagor och vardagssagor. Till varje saga ger författaren tips och idéer om hur du själv kan göra rekvisita till sagorna. Boken är verkligen till stor hjälp både för dig som är nybörjare som berättare och dig som har hållit på en tid.


Från Saga till Lek

av Eva Skantze

"Sagolek är en lättsam dramatisering av en saga. I sagoleken får barnet en möjlighet att med lekens hjälp framställa sin egen upplevelse av en berättad saga, antingen individuellt eller i samspel med andra."

Från Saga till Lek

Eva Skantze har bland annat arbetat som författare, sagolekare, drama- och teaterpedagog och sagoberättare. I häftet ”Från Saga till Lek” ger hon enkla exempel på hur du kan använda lek som ett sätt att bearbeta en saga. Hon har med ett flertal klassiska folk- och konstsagor men också sagor som hon själv hittat på. I det sista kapitlet beskriver hon hur du själv kan skapa egna sagor att använda i sagolek.  Hon beskriver sagolek på ett sätt som gör att det inte känns svårt att prova. Det krävs inte några stora förberedelser och det krävs inte heller en massa rekvisita. Det är bara att sätta igång! Häftet kan du köpa från Sama förlag.