Sagorekvisita

När du berättar en saga kan det vara bra att ha figurer och annat material som åskådliggör det du berättar om. Det gäller särskilt de mindre barnen som ännu inte har utvecklat sitt språk eller till exempel barn med annat modersmål som håller på att lära sig ett nytt språk.

Det är roligt att göra egen sagorekvisita men det är ganska tidskrävande och det kan ibland vara svårt att själv få idéer om hur man skall göra. Å andra sidan kan det vara svårt att hitta färdigt material att köpa till alla sagor du vill berätta och det kan också bli ganska dyrt. Du kanske får kombinera lite.

Under fliken "Gör egen rekvisita" hittar du tips och idéer om hur du gör dina egna figurer och föremål. Där finns också en del material att ladda ner.

Under fliken "Färdig rekvisita" finns det bilder på olika färdiga "sagosatser" med länkar till hemsidor där det finns att köpa.