Avsluta sagan

”Snipp, snapp, snut så var sagan slut.” Så har väl de flesta av oss slutat en saga någon gång. Det finns andra ramsor man kan använda sig av också till exempel:

Så här var det
och så kommer det att vara
under alla goda dagar.

Det var en gång en kung
som kröp in i en ugn
och när kungen kom ut
så var sagan slut.

Tre äpplen föll från skyn
ett för den som bad att få höra
ett för den som berättade
och ett för den som lyssnade

Men lika viktigt som vilken ramsa du väljer att avsluta med är dels hur du har knutit ihop alla trådar på slutet och avslutat själva sagan och dels hur du gör precis efter att du uttalat avslutningsramsan.

Knyta ihop berättelsen
Slutet på sagan måste komma tätt på själva höjdpunkten i berättelsen.  Om du drar ut för länge på slutet eller om du börjar förklara sagan och vad som hänt tar det lätt udden av ursprungsberättelsen. Det är ungefär som att förklara det roliga i en vits direkt efteråt. Låt berättelsen tala för sig själv.

Vila i berättelsen
Det är lätt hänt att man direkt efter att sagan är slut går över till nästa verksamhet. Låt istället sagan sjunka in lite, vila i berättelsen. Våga låta det vara lite tyst och stilla efteråt. Låt berättelsen få landa hos lyssnaren. Om man direkt efter sagan säger ”Nu går vi och äter” kan det komma som en obehaglig överraskning och förta känslan som man hade av berättelsen. Låt lyssnare få ha sin upplevelse ifred en stund.

Bearbeta sagan
Om du har pedagogiska ambitioner med sagan kan ni samtala om den efteråt, du som berättare kan ställa frågor eller låta lyssnarna göra det. Men glöm inte att ändå ge barnen tid att smälta sagan innan du börjar ställa frågor! Att lyssna till en berättelse kan fungera som inspiration för att måla och rita. Om barnen får måla direkt efter sagolyssnandet kan det vara ett sätt att få se vad som har intresserat dem.