Lära in saga

Du kan säkert lära in en saga på många olika sätt men här får du tips på hur du kan börja. Så småningom hittar du din egen modell, hur det passar dig bäst att öva in en saga till på din repertoar.
Grundmodellen för hur man bäst lär sig är att gå från det stora till det lilla, börja med huvuddragen och fortsätt så småningom till detaljerna.

  1. Börja med att läsa igenom sagan en eller ett par gånger och bara njut av den.
  2. Lägg ifrån dig sagan och fundera lite på vad du kommer ihåg av handlingen. Kan du redan nu säga vad de stora dragen i berättelsen är? Vem är huvudperson? Var utspelar sig berättelsen? Vad råkar huvudpersonen ut för problem? Vad får han/hon för hjälp? Hur ser lösningen på problemet ut? Kan du svara på de här frågorna har du redan särskiljt huvuddragen i sagan och har kommit en bit på väg. Annars läser du sagan en gång till med de här frågorna i tanken.
  3. När du kommer ihåg grunddragen i historien är det dags att gå in lite djupare och fundera på detaljerna. Läs sagan en gång till och fundera på miljön, hur det såg ut, hur luktade det, hur lät det? Det är inte säkert att detta finns beskrivet i texten men det är meningen att du skall göra dig en egen bild av detta för att sagan skall bli levande.
  4. Nu är det dags att fundera över huvudpersonen och andra personer eller varelser. Hur ser de ut, hur är de klädda, vad har de för kroppshållning, hur stora är de? Hur talar de? Om det finns varelser med, vad är de för slags djur, har de päls, fjädrar, svans, vingar, ben?
  5. Sammanfatta handlingen för dig själv. Du kan göra det genom att berätta högt för dig själv. Annars kan du skriva ner stödord eller varför inte göra en enkel ritad serie med streckgubbar. Stödorden eller den lilla serien kan du ju ha som hjälp sedan när du skall börja berätta högt.
  6. När du lär in en saga är det inte meningen att du skall lära in en text utantill utan du skall lära dig historien och sedan anpassa den efter dina egna ord och efter dem som lyssnar. Men det kan vara bra att fundera lite extra på hur du har tänkt formulera början och slutet och kanske till och med i förväg välja vilka ord du skall inleda och avsluta med. Det är ju viktigt att skapa en kontakt och ett intresse från starten och då vill du inte att det ögonblicket skall förstöras genom att du inte kommer på hur du skall formulera början på sagan.
  7. Nu är du redo att börja berätta för andra. Om det känns bekvämt så är det bra om du kan provberätta för någon du känner först innan du börjar berätta för en grupp med barn eller vuxna.

Efterhand som du berättar sagan fler och fler gånger så kan du finputsa dina uttryck och du hittar din egen rytm i berättelsen. Fokusera inte för mycket på tekniken ut tänk på att historieberättande är något naturligt och försök att hålla fast vid berättarglädjen. Tillåt dig att göra misstag. Lyssnare har oftast överseende med att det blir en del fel. Och enda sättet att bli bättre är att berätta, berätta, berätta! Den gamla klyschan att övning ger färdighet stämmer på berättande också och en saga du lärt dig blir bara bättre och bättre för varje gång du framför den.