Tid, plats och miljö

Om du någon gång har varit på föreläsning så vet du att det finns mycket som kan störa ditt lyssnande och din koncentration. Du ser inte föreläsaren för att det sitter någon lång person framför dig, stolen är obekväm, ljudet kanske är dåligt och det är svårt att höra vad som sägs, dina tankar upptas av annat, du är hungrig om föreläsningen ligger precis före lunch eller kanske sömnig om den ligger precis efter lunch, du störs av ljud eller rörelser utanför fönstret. Lika viktigt som det är för dig att ha bra förhållanden när du skall lyssna till ett föredrag eller liknande är det att omständigheterna är så bra som möjligt för barnen när de skall lyssna till en saga eller berättelse.

Tiden
Det viktigaste när du skall berätta sagor är inte vilken tid på dagen du gör det utan att du verkligen har tid att ta det lugnt under sagostunden. Sedan kan det så klart finnas tider som inte är så lämpliga och det kan vara bra att fundera över när det passar bäst. Här är några saker som du kan tänka på när det gäller sagostundens placering i dagsschemat:

Platsen
Det viktigaste när det gäller var ni skall ha er sagostund är att det är ostört. Det kan vara svårt på en förskola att ha ett eget rum för sagoberättande men försök i alla fall att ordna en någotsånär avskärmad plats. Var noga med att annan personal eller föräldrar respekterar att det skall vara lugn och ro när det berättas sagor. Kom överens med dem att de inte skall störa genom att till exempel stå och prata med varandra intill eller, ännu värre, komma in och prata med dig när du berättar. Är det inte möjligt att ha ett rum där det går att stänga om sig så försök att välja en stund på dagen när det är så lugnt som möjligt i lokalen. Måste man vara i ett utrymme där det kommer och går människor kanske man kan sätta upp en skylt: ”Vi har sagostund och vill inte bli störda”.

Miljön   
För att skapa magi i sagoberättandet är det bra om du kan inreda platsen där du berättar med stämningsskapande material. (Se artikeln Ritualer skapar stämning) Om rummet används till annat än sagorum kanske du kan få ha ett låsbart skåp där du förvarar sakerna mellan sagostunderna. Det kan också vara bra att ha ett skåp till att förvara annan sagorekvisita till exempel flanosagor eller andra sagofigurer. Då har du nära till materialet om du märker att du får tid över för en till saga.

Barnens placering
Fundera lite på barnens placering under sagostunden. Det är viktigt att du som berättare har ögonkontakt med alla barnen. Det bästa är om barnen sitter i en halvcirkel framför dig. Om du bara berättar sagan utan rekvisita kan barnen sitta i en ring, du kan ha ögonkontakt även med de barn som sitter nära dig. Men om du skall berätta sagan med hjälp av rekvisita så måste barnen sitta så att du får plats med figurerna och så måste de sitta så att du själv inte skymmer sagomaterialet med din kropp eller med dina ben för dem.

För att barnens skall kunna hålla kvar sin koncentration och lyssna färdigt är det viktigt att det inte är för trångt. De måste kunna ändra ställning utan att störa de andra barnen för mycket.

Det är svårt att komma ifrån att barnen vill flytta lite på sig. Berättar du dessutom med sagomaterial så är det alltid något barn som är mycket intresserad av att hjälpa till att flytta runt figurerna. Det kan vara lättare för barnen att sitta stilla om de har en bestämd plats i form av en kudde/sittdyna direkt på golvet eller om de sitter på en stol. Det kan också vara att föredra om golvet är kallt och dragit. Men en del tycker att man förlorar lite av gruppkänslan och magin om man sitter på stolar. Du får prova vad som passar dig och barngruppen bäst.